اتفاق تلخ و دردناک برای بازیکن سابق استقلال

اتفاق تلخ و دردناک برای بازیکن سابق استقلال
بازیکن اسبق استقلال یکی از پا‌های خود را از دست داد.

اتفاق تلخ و دردناک برای بازیکن سابق استقلال

بازیکن اسبق استقلال یکی از پا‌های خود را از دست داد.
اتفاق تلخ و دردناک برای بازیکن سابق استقلال

ممکن است بپسندید...