تساوی المپیاکوس مقابل پاناتینایکوس/ انصاریفرد پنالتی و اخراج گرفت

تساوی المپیاکوس مقابل پاناتینایکوس/ انصاریفرد پنالتی و اخراج گرفت
تیم فوتبال المپیاکوس با حضور دو ملی‌پوش ایرانی خود برابر پاناتینایکوس به تساوی دست یافت.

تساوی المپیاکوس مقابل پاناتینایکوس/ انصاریفرد پنالتی و اخراج گرفت

تیم فوتبال المپیاکوس با حضور دو ملی‌پوش ایرانی خود برابر پاناتینایکوس به تساوی دست یافت.
تساوی المپیاکوس مقابل پاناتینایکوس/ انصاریفرد پنالتی و اخراج گرفت

ممکن است بپسندید...