دروس عمومی باید بازنگری و به دانشگاه‌ها ابلاغ شود

دروس عمومی باید بازنگری و به دانشگاه‌ها ابلاغ شود
رئیس دانشگاه شریف گفت: برای رسیدن به علم متعهد دروس عمومی باید بازنگری و توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به دانشگاه‌ها ابلاغ شوند.

دروس عمومی باید بازنگری و به دانشگاه‌ها ابلاغ شود

رئیس دانشگاه شریف گفت: برای رسیدن به علم متعهد دروس عمومی باید بازنگری و توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به دانشگاه‌ها ابلاغ شوند.
دروس عمومی باید بازنگری و به دانشگاه‌ها ابلاغ شود

ممکن است بپسندید...