فقط ۳۰ درصد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش محقق شده است

فقط ۳۰ درصد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش محقق شده است
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ۶ سال از اجرای سند تحول بنیادین می‌گذرد، گفت: فقط ۳۰ درصد این سند محقق شده است و آن هم به فعالیت‌ها و برنامه‌هایی مربوط می‌شود که اجرای آن راحت بوده است.

فقط ۳۰ درصد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش محقق شده است

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ۶ سال از اجرای سند تحول بنیادین می‌گذرد، گفت: فقط ۳۰ درصد این سند محقق شده است و آن هم به فعالیت‌ها و برنامه‌هایی مربوط می‌شود که اجرای آن راحت بوده است.
فقط ۳۰ درصد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش محقق شده است

ممکن است بپسندید...