مجموعه‌ بزرگ بسیج – بسیج دانشجویی با فکر انقلابی در حال حرکتند/ جنبش دانشجویی یعنی حرکت در خدمت آرمان‌ها؛ جوانانه و جهادانه

مجموعه‌ بزرگ بسیج – بسیج دانشجویی با فکر انقلابی در حال حرکتند/ جنبش دانشجویی یعنی حرکت در خدمت آرمان‌ها؛ جوانانه و جهادانه
گزیده‌ای از بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار جمعی از اساتید و نخبگان دانشگاه صنعتی شریف که در تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۵ برگزار شده بود، در همایشی در دانشگاه صنعتی شریف، منتشر شد.

مجموعه‌ بزرگ بسیج – بسیج دانشجویی با فکر انقلابی در حال حرکتند/ جنبش دانشجویی یعنی حرکت در خدمت آرمان‌ها؛ جوانانه و جهادانه

گزیده‌ای از بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار جمعی از اساتید و نخبگان دانشگاه صنعتی شریف که در تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۵ برگزار شده بود، در همایشی در دانشگاه صنعتی شریف، منتشر شد.
مجموعه‌ بزرگ بسیج – بسیج دانشجویی با فکر انقلابی در حال حرکتند/ جنبش دانشجویی یعنی حرکت در خدمت آرمان‌ها؛ جوانانه و جهادانه

ممکن است بپسندید...