مدال‌های دانشجویان دانشگاه شریف از طرف رهبر انقلاب به آن‌ها بازگردانده شد

مدال‌های دانشجویان دانشگاه شریف از طرف رهبر انقلاب به آن‌ها بازگردانده شد
مدال‌های دانشجویان دانشگاه شریف که به رهبر انقلاب هدیه داده شده بود امروز در همایش علم متعهد به آن‌ها بازگردانده شد.

مدال‌های دانشجویان دانشگاه شریف از طرف رهبر انقلاب به آن‌ها بازگردانده شد

مدال‌های دانشجویان دانشگاه شریف که به رهبر انقلاب هدیه داده شده بود امروز در همایش علم متعهد به آن‌ها بازگردانده شد.
مدال‌های دانشجویان دانشگاه شریف از طرف رهبر انقلاب به آن‌ها بازگردانده شد

ممکن است بپسندید...