نماینده ولی فقیه در سپاه و رئیس دفتر عقیدتی فرماندهی کل قوا منصوب شدند

نماینده ولی فقیه در سپاه و رئیس دفتر عقیدتی فرماندهی کل قوا منصوب شدند
فرمانده کل قوا، در احکام جداگانه‌ای حجة‌الاسلام حاج صادقی را به سمت نماینده، ولی فقیه در سپاه پاسداران و حجة‌الاسلام سعیدی را به سمت رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا منصوب کردند.

نماینده ولی فقیه در سپاه و رئیس دفتر عقیدتی فرماندهی کل قوا منصوب شدند

فرمانده کل قوا، در احکام جداگانه‌ای حجة‌الاسلام حاج صادقی را به سمت نماینده، ولی فقیه در سپاه پاسداران و حجة‌الاسلام سعیدی را به سمت رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا منصوب کردند.
نماینده ولی فقیه در سپاه و رئیس دفتر عقیدتی فرماندهی کل قوا منصوب شدند

ممکن است بپسندید...