همه‌چیز درباره انقلابی‌ترین طرح مجلس دهم/ انتظار عمومی برای «اعاده اموال نامشروع مسئولین»

همه‌چیز درباره انقلابی‌ترین طرح مجلس دهم/ انتظار عمومی برای «اعاده اموال نامشروع مسئولین»
مقدمه طرح مجلس و استقبال مردم و مسئولین از این طرح که خیلی امیدوارکننده بود. این‌که در اجرا تا چه حد این طرح موفق شود مسئله دیگری است. نمایندگان و مسئولین شاید هیچ‌کدام نتوانند علناً با این طرح مخالفت کنند اما باید منتظر ماند آیا در اجرای طرح سنگ‌اندازی می‌شود؟

همه‌چیز درباره انقلابی‌ترین طرح مجلس دهم/ انتظار عمومی برای «اعاده اموال نامشروع مسئولین»

مقدمه طرح مجلس و استقبال مردم و مسئولین از این طرح که خیلی امیدوارکننده بود. این‌که در اجرا تا چه حد این طرح موفق شود مسئله دیگری است. نمایندگان و مسئولین شاید هیچ‌کدام نتوانند علناً با این طرح مخالفت کنند اما باید منتظر ماند آیا در اجرای طرح سنگ‌اندازی می‌شود؟
همه‌چیز درباره انقلابی‌ترین طرح مجلس دهم/ انتظار عمومی برای «اعاده اموال نامشروع مسئولین»

ممکن است بپسندید...