واکنش حماس و جهاد اسلامی به عملیات ضد صهیونیستی جدید در فلسطین اشغالی

واکنش حماس و جهاد اسلامی به عملیات ضد صهیونیستی جدید در فلسطین اشغالی
جنبش حماس و جهاد اسلامی از عملیات ضد صهیونیستی جدید در فلسطین اشغالی که منجر به زخمی شدن چهار نظامی صهیونیست شد، تمجید کردند.

واکنش حماس و جهاد اسلامی به عملیات ضد صهیونیستی جدید در فلسطین اشغالی

جنبش حماس و جهاد اسلامی از عملیات ضد صهیونیستی جدید در فلسطین اشغالی که منجر به زخمی شدن چهار نظامی صهیونیست شد، تمجید کردند.
واکنش حماس و جهاد اسلامی به عملیات ضد صهیونیستی جدید در فلسطین اشغالی

ممکن است بپسندید...