وزیر خارجه فرانسه وارد تهران شد

وزیر خارجه فرانسه وارد تهران شد
وزیر خارجه فرانسه برای گفت‌وگو با مقام‌های ایرانی وارد تهران شد.

وزیر خارجه فرانسه وارد تهران شد

وزیر خارجه فرانسه برای گفت‌وگو با مقام‌های ایرانی وارد تهران شد.
وزیر خارجه فرانسه وارد تهران شد

ممکن است بپسندید...