کامیابی‌نیا: هواداران مقابل الوصل از پرسپولیس حمایت کنند

کامیابی‌نیا: هواداران مقابل الوصل از پرسپولیس حمایت کنند
هافبک تیم پرسپولیس گفت: این یک دیدار بین المللی و آسیایی است و حداقل انتظار ما از هواداران این است که در ورزشگاه حضور پیدا کرده و تیم را حمایت نمایند.

کامیابی‌نیا: هواداران مقابل الوصل از پرسپولیس حمایت کنند

هافبک تیم پرسپولیس گفت: این یک دیدار بین المللی و آسیایی است و حداقل انتظار ما از هواداران این است که در ورزشگاه حضور پیدا کرده و تیم را حمایت نمایند.
کامیابی‌نیا: هواداران مقابل الوصل از پرسپولیس حمایت کنند

ممکن است بپسندید...