برگزاری نمایشگاه قرآن در ۴۲۹ شهرستان کشور/ لزوم توجه به مناطق محروم و مرزی کشور

برگزاری نمایشگاه قرآن در ۴۲۹ شهرستان کشور/ لزوم توجه به مناطق محروم و مرزی کشور
معاون قرآن و عترت ارشاد با اشاره به تلاش برای برگزاری نمایشگاه قرآن در ٤٢٩ شهرستان کشور به لزوم تمرکززدایی در برنامه‌های قرآنی و توجه به مناطق محروم و مرزی کشور تأکید کرد.

برگزاری نمایشگاه قرآن در ۴۲۹ شهرستان کشور/ لزوم توجه به مناطق محروم و مرزی کشور

معاون قرآن و عترت ارشاد با اشاره به تلاش برای برگزاری نمایشگاه قرآن در ٤٢٩ شهرستان کشور به لزوم تمرکززدایی در برنامه‌های قرآنی و توجه به مناطق محروم و مرزی کشور تأکید کرد.
برگزاری نمایشگاه قرآن در ۴۲۹ شهرستان کشور/ لزوم توجه به مناطق محروم و مرزی کشور

ممکن است بپسندید...