به سینمای کودک کم‌لطفی می‌شود/ مشکل اصلی ما در اکران است/ یک فیلم موزیکالِ سالم ساخته‌ایم

به سینمای کودک کم‌لطفی می‌شود/ مشکل اصلی ما در اکران است/ یک فیلم موزیکالِ سالم ساخته‌ایم
سیدمهدی میرفخرایی:سختی ما پس از تولید شروع شد،بی‌لطفی های آموزش و پرورش و شورای صنفی ما را  از ساختن فیلم کودک  ناامید کرد که  واقعا جای تاسف دارد.

به سینمای کودک کم‌لطفی می‌شود/ مشکل اصلی ما در اکران است/ یک فیلم موزیکالِ سالم ساخته‌ایم

سیدمهدی میرفخرایی:سختی ما پس از تولید شروع شد،بی‌لطفی های آموزش و پرورش و شورای صنفی ما را  از ساختن فیلم کودک  ناامید کرد که  واقعا جای تاسف دارد.
به سینمای کودک کم‌لطفی می‌شود/ مشکل اصلی ما در اکران است/ یک فیلم موزیکالِ سالم ساخته‌ایم

ممکن است بپسندید...