جزئیات نحوه همکاری دانشگاه آزاد با اساتید مدعو و تمام وقت اعلام شد

جزئیات نحوه همکاری دانشگاه آزاد با اساتید مدعو و تمام وقت اعلام شد
جزئیات استفاده از توان اعضای هیات علمی تمام وقت و نحوه همکاری اساتید مدعو در دانشگاه آزاد اعلام و این امر در قالب طرح تعاون به تمامی واحد‌های دانشگاه ابلاغ شد.

جزئیات نحوه همکاری دانشگاه آزاد با اساتید مدعو و تمام وقت اعلام شد

جزئیات استفاده از توان اعضای هیات علمی تمام وقت و نحوه همکاری اساتید مدعو در دانشگاه آزاد اعلام و این امر در قالب طرح تعاون به تمامی واحد‌های دانشگاه ابلاغ شد.
جزئیات نحوه همکاری دانشگاه آزاد با اساتید مدعو و تمام وقت اعلام شد

ممکن است بپسندید...