رایزنی تلفنی ترامپ و السیسی

رایزنی تلفنی ترامپ و السیسی
سخنگوی ریاست جمهوری مصر به محور‌های گفتگوی تلفنی رئیس جمهور آمریکا و مصر اشاره کرد.

رایزنی تلفنی ترامپ و السیسی

سخنگوی ریاست جمهوری مصر به محور‌های گفتگوی تلفنی رئیس جمهور آمریکا و مصر اشاره کرد.
رایزنی تلفنی ترامپ و السیسی

ممکن است بپسندید...