فراخوان جشنواره «نگاه آبی» از سوی کانون هنر و زیست بوم دانشگاه تهران منتشر شد

فراخوان جشنواره «نگاه آبی» از سوی کانون هنر و زیست بوم دانشگاه تهران منتشر شد
فراخوان دومین جشنواره بین‌المللی عکاسی «نگاه آبی» با محوریت مصرف صحیح انرژی و معرفی انرژی‌های پاک منتشر از سوی کانون هنر و زیست بوم دانشگاه تهران شد.

فراخوان جشنواره «نگاه آبی» از سوی کانون هنر و زیست بوم دانشگاه تهران منتشر شد

فراخوان دومین جشنواره بین‌المللی عکاسی «نگاه آبی» با محوریت مصرف صحیح انرژی و معرفی انرژی‌های پاک منتشر از سوی کانون هنر و زیست بوم دانشگاه تهران شد.
فراخوان جشنواره «نگاه آبی» از سوی کانون هنر و زیست بوم دانشگاه تهران منتشر شد

ممکن است بپسندید...