منتقدین روحانی کم عقل نیستند؛ از بهترین‌های نظام هستند/ رئیس جمهور باید سمبل اخلاق باشد

منتقدین روحانی کم عقل نیستند؛ از بهترین‌های نظام هستند/ رئیس جمهور باید سمبل اخلاق باشد
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: کم عقل خواندن منتقدان در تضاد با آرمان‌های اسلام و جایگاه والای ریاست جمهوری است. این گونه ادبیات …

منتقدین روحانی کم عقل نیستند؛ از بهترین‌های نظام هستند/ رئیس جمهور باید سمبل اخلاق باشد

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: کم عقل خواندن منتقدان در تضاد با آرمان‌های اسلام و جایگاه والای ریاست جمهوری است. این گونه ادبیات …
منتقدین روحانی کم عقل نیستند؛ از بهترین‌های نظام هستند/ رئیس جمهور باید سمبل اخلاق باشد

ممکن است بپسندید...