همایش «ما را مدافعان حرم آفریده‌اند» در دانشگاه آزاد ایلام برگزار می‌شود

همایش «ما را مدافعان حرم آفریده‌اند» در دانشگاه آزاد ایلام برگزار می‌شود
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد ایلام گفت: دانشگاه آزاد اسلامی ایلام همایش «ما را مدافعان حرم آفریده‌اند» را در آمفی تئاتر این دانشگاه برگزار می‌کند.

همایش «ما را مدافعان حرم آفریده‌اند» در دانشگاه آزاد ایلام برگزار می‌شود

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد ایلام گفت: دانشگاه آزاد اسلامی ایلام همایش «ما را مدافعان حرم آفریده‌اند» را در آمفی تئاتر این دانشگاه برگزار می‌کند.
همایش «ما را مدافعان حرم آفریده‌اند» در دانشگاه آزاد ایلام برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...