ورود «فائو» به بازسازی بخش کشاورزی مناطق زلزله زده ایران

ورود «فائو» به بازسازی بخش کشاورزی مناطق زلزله زده ایران
فائو در نظر دارد با اعزام نمایندگان خود به کرمانشاه، به منظور بررسی مناطق زلزله زده و تعیین نیاز‌های بخش کشاورزی و دامپروری این مناطق، اقداماتی جهت کمک رسانی به این بخش انجام دهد.

ورود «فائو» به بازسازی بخش کشاورزی مناطق زلزله زده ایران

فائو در نظر دارد با اعزام نمایندگان خود به کرمانشاه، به منظور بررسی مناطق زلزله زده و تعیین نیاز‌های بخش کشاورزی و دامپروری این مناطق، اقداماتی جهت کمک رسانی به این بخش انجام دهد.
ورود «فائو» به بازسازی بخش کشاورزی مناطق زلزله زده ایران

ممکن است بپسندید...