وزیر امور خارجه فرانسه با «روحانی» دیدار و گفتگو کرد

وزیر امور خارجه فرانسه با «روحانی» دیدار و گفتگو کرد
«ژان ایو لودریان» وزیر امور خارجه فرانسه عصر امروز با حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه فرانسه با «روحانی» دیدار و گفتگو کرد

«ژان ایو لودریان» وزیر امور خارجه فرانسه عصر امروز با حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.
وزیر امور خارجه فرانسه با «روحانی» دیدار و گفتگو کرد

ممکن است بپسندید...