پرداخت عیدی مددجویان کمیته امداد در هفته آینده/ عیدی ویژه به مددجویان زلزله‌زده کرمانشاه

پرداخت عیدی مددجویان کمیته امداد در هفته آینده/ عیدی ویژه به مددجویان زلزله‌زده کرمانشاه
رئیس کمیته امداد امام (ره) گفت:با توجه به مذاکرات انجام شده با سازمان مدیریت، عیدی مددجویان کمیته امداد طی هفته آینده واریز خواهد شد وعیدی ویژه‌ای برای مددجویان زلزله‌زده کرمانشاه در نظر گرفته شده است.

پرداخت عیدی مددجویان کمیته امداد در هفته آینده/ عیدی ویژه به مددجویان زلزله‌زده کرمانشاه

رئیس کمیته امداد امام (ره) گفت:با توجه به مذاکرات انجام شده با سازمان مدیریت، عیدی مددجویان کمیته امداد طی هفته آینده واریز خواهد شد وعیدی ویژه‌ای برای مددجویان زلزله‌زده کرمانشاه در نظر گرفته شده است.
پرداخت عیدی مددجویان کمیته امداد در هفته آینده/ عیدی ویژه به مددجویان زلزله‌زده کرمانشاه

ممکن است بپسندید...