گواتمالا سفارت خود را ماه مه از تل‌آویو به قدس منتقل می‌کند

گواتمالا سفارت خود را ماه مه از تل‌آویو به قدس منتقل می‌کند
رئیس‌جمهور گواتمالا گفت: این کشور نیز مانند آمریکا، ماه مه آینده سفارت خود را از تل‌آویو به قدس اشغالی منتقل می‌کند.

گواتمالا سفارت خود را ماه مه از تل‌آویو به قدس منتقل می‌کند

رئیس‌جمهور گواتمالا گفت: این کشور نیز مانند آمریکا، ماه مه آینده سفارت خود را از تل‌آویو به قدس اشغالی منتقل می‌کند.
گواتمالا سفارت خود را ماه مه از تل‌آویو به قدس منتقل می‌کند

ممکن است بپسندید...