اختتامیه هفتمین دوره مسابقات رباتیک دانشگاه امیرکبیر

اختتامیه هفتمین دوره مسابقات رباتیک دانشگاه امیرکبیر

اختتامیه هفتمین دوره مسابقات رباتیک دانشگاه امیرکبیر

اختتامیه هفتمین دوره مسابقات رباتیک دانشگاه امیرکبیر

ممکن است بپسندید...