اسکار «بهترین هنریشه زن» دزیده شد + عکس

اسکار «بهترین هنریشه زن» دزیده شد + عکس
مردی با نام تِری برایانت با اتهام سرقت تندیس اسکار متعلق به «فرانسیس مک‌دورمان» که دیشب جایزه بهترین هنرپیشه زن را دریافت کرد، دستگیر شد.

اسکار «بهترین هنریشه زن» دزیده شد + عکس

مردی با نام تِری برایانت با اتهام سرقت تندیس اسکار متعلق به «فرانسیس مک‌دورمان» که دیشب جایزه بهترین هنرپیشه زن را دریافت کرد، دستگیر شد.
اسکار «بهترین هنریشه زن» دزیده شد + عکس

ممکن است بپسندید...