العین ۲ – استقلال ۲/ العین با تلاش داور از شکست گریخت

العین ۲ – استقلال ۲/ العین با تلاش داور از شکست گریخت
تیم استقلال با تصمیمات بحث برانگیز داوری برد شیرین در امارات را از دست داد.

العین ۲ – استقلال ۲/ العین با تلاش داور از شکست گریخت

تیم استقلال با تصمیمات بحث برانگیز داوری برد شیرین در امارات را از دست داد.
العین ۲ – استقلال ۲/ العین با تلاش داور از شکست گریخت

ممکن است بپسندید...