امپراتوری فارس یا شیعه توسط انگلیس اختراع شد

امپراتوری فارس یا شیعه توسط انگلیس اختراع شد
حسن رحیم‌پور ازغدی گفت: خطر امپراتوری فارس یا شیعه از زمان امام خمینی(ره) توسط آمریکا، انگلیس و آل سعود اختراع شد.

امپراتوری فارس یا شیعه توسط انگلیس اختراع شد

حسن رحیم‌پور ازغدی گفت: خطر امپراتوری فارس یا شیعه از زمان امام خمینی(ره) توسط آمریکا، انگلیس و آل سعود اختراع شد.
امپراتوری فارس یا شیعه توسط انگلیس اختراع شد

ممکن است بپسندید...