به تعهدات خود در برجام پایبند هستیم

به تعهدات خود در برجام پایبند هستیم
نماینده آمریکا در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه شنبه با طرح ادعای نگرانی واشنگتن درخصوص نقایص برجام و درخواست رسیدگی به آنها، گفت: ما همچنین روشن کرده ایم که به تعهدات خود پایبند هستیم و انتظار داریم که ایران نیز تعهدات خود را با دقت اجرا کند.

به تعهدات خود در برجام پایبند هستیم

نماینده آمریکا در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه شنبه با طرح ادعای نگرانی واشنگتن درخصوص نقایص برجام و درخواست رسیدگی به آنها، گفت: ما همچنین روشن کرده ایم که به تعهدات خود پایبند هستیم و انتظار داریم که ایران نیز تعهدات خود را با دقت اجرا کند.
به تعهدات خود در برجام پایبند هستیم

ممکن است بپسندید...