تصویب نهایی سند ارتباطات علمی بین الملل/ انتخاب دو رئیس دانشگاه

تصویب نهایی سند ارتباطات علمی بین الملل/ انتخاب دو رئیس دانشگاه
دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی از انتخاب روسای دو دانشگاه علوم پزشکی ایلام، و هنر شیراز خبر داد.

تصویب نهایی سند ارتباطات علمی بین الملل/ انتخاب دو رئیس دانشگاه

دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی از انتخاب روسای دو دانشگاه علوم پزشکی ایلام، و هنر شیراز خبر داد.
تصویب نهایی سند ارتباطات علمی بین الملل/ انتخاب دو رئیس دانشگاه

ممکن است بپسندید...