اطلاعیه دوم فدراسیون فوتبال برای بازپرداخت بلیت‌های جام جهانی

اطلاعیه دوم فدراسیون فوتبال برای بازپرداخت بلیت‌های جام جهانی
فدارسیون فوتبال دومین اطلاعیه را در خصوص بازپرداخت و مابه التفاوت بلیت های جام جهانی صادر کرد.

اطلاعیه دوم فدراسیون فوتبال برای بازپرداخت بلیت‌های جام جهانی

فدارسیون فوتبال دومین اطلاعیه را در خصوص بازپرداخت و مابه التفاوت بلیت های جام جهانی صادر کرد.
اطلاعیه دوم فدراسیون فوتبال برای بازپرداخت بلیت‌های جام جهانی

ممکن است بپسندید...