برگزیدگان لیگ‌های مسابقات رباتیک دانشگاه امیرکبیر معرفی شدند

برگزیدگان لیگ‌های مسابقات رباتیک دانشگاه امیرکبیر معرفی شدند
تیم‌های برگزیده هفتمین دوره مسابقات رباتیک دانشگاه امیرکبیر معرفی و تقدیر شدند.

برگزیدگان لیگ‌های مسابقات رباتیک دانشگاه امیرکبیر معرفی شدند

تیم‌های برگزیده هفتمین دوره مسابقات رباتیک دانشگاه امیرکبیر معرفی و تقدیر شدند.
برگزیدگان لیگ‌های مسابقات رباتیک دانشگاه امیرکبیر معرفی شدند

ممکن است بپسندید...