بعیدی‌نژاد: آمریکا مرتب در حال نقض برجام است

بعیدی‌نژاد: آمریکا مرتب در حال نقض برجام است
سفیر ایران در انگلیس با تاکید بر اینکه «آمریکا مرتب در حال نقض برجام است»، از اعتراض تهران به این موضوع در نشست آتی معاونان وزرای خارجه امضاکنندگان …

بعیدی‌نژاد: آمریکا مرتب در حال نقض برجام است

سفیر ایران در انگلیس با تاکید بر اینکه «آمریکا مرتب در حال نقض برجام است»، از اعتراض تهران به این موضوع در نشست آتی معاونان وزرای خارجه امضاکنندگان …
بعیدی‌نژاد: آمریکا مرتب در حال نقض برجام است

ممکن است بپسندید...