در دهه شصت هرکسی به خود جرئت نمی‌داد در انتخابات ثبت‌نام کند/ برای اصلاح وضع فعلی انتخابات باید نظام احزاب ترمیم شود

در دهه شصت هرکسی به خود جرئت نمی‌داد در انتخابات ثبت‌نام کند/ برای اصلاح وضع فعلی انتخابات باید نظام احزاب ترمیم شود
کدخدایی با بیان اینکه در قانون انتخابات مشکلاتی داریم که باید رفع شوند افزود: بخشی از این مشکلات نیز متوجه باور جامعه است مثلاً در دهه ۶۰ هر کسی به خودش اجازه نمی‌داد که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند، ولی الان تصورات و باور‌های اجتماعی به هم ریخته و هر کسی می‌خواهد برای ثبت نام اقدام می‌کند

در دهه شصت هرکسی به خود جرئت نمی‌داد در انتخابات ثبت‌نام کند/ برای اصلاح وضع فعلی انتخابات باید نظام احزاب ترمیم شود

کدخدایی با بیان اینکه در قانون انتخابات مشکلاتی داریم که باید رفع شوند افزود: بخشی از این مشکلات نیز متوجه باور جامعه است مثلاً در دهه ۶۰ هر کسی به خودش اجازه نمی‌داد که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند، ولی الان تصورات و باور‌های اجتماعی به هم ریخته و هر کسی می‌خواهد برای ثبت نام اقدام می‌کند
در دهه شصت هرکسی به خود جرئت نمی‌داد در انتخابات ثبت‌نام کند/ برای اصلاح وضع فعلی انتخابات باید نظام احزاب ترمیم شود

ممکن است بپسندید...