شوک به استقلال؛ ستاره آبی‌ها دیدار با العین را از دست داد

شوک به استقلال؛ ستاره آبی‌ها دیدار با العین را از دست داد
مدافع تیم فوتبال استقلال دیدار برگشت این تیم مقابل العین امارات را از دست داد.

شوک به استقلال؛ ستاره آبی‌ها دیدار با العین را از دست داد

مدافع تیم فوتبال استقلال دیدار برگشت این تیم مقابل العین امارات را از دست داد.
شوک به استقلال؛ ستاره آبی‌ها دیدار با العین را از دست داد

ممکن است بپسندید...