فرهاد رهبر، یکشنبه به کمیسیون آموزش مجلس می‌آید/ از سیاست جذب اعضای هیات علمی تمام وقت در دانشگاه آزاد حمایت می‌کنیم

فرهاد رهبر، یکشنبه به کمیسیون آموزش مجلس می‌آید/ از سیاست جذب اعضای هیات علمی تمام وقت در دانشگاه آزاد حمایت می‌کنیم
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: فرهاد رهبرروز یکشنبه ۲۰ اسفندماه به کمیسیون آموزش مجلس می آید.

فرهاد رهبر، یکشنبه به کمیسیون آموزش مجلس می‌آید/ از سیاست جذب اعضای هیات علمی تمام وقت در دانشگاه آزاد حمایت می‌کنیم

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: فرهاد رهبرروز یکشنبه ۲۰ اسفندماه به کمیسیون آموزش مجلس می آید.
فرهاد رهبر، یکشنبه به کمیسیون آموزش مجلس می‌آید/ از سیاست جذب اعضای هیات علمی تمام وقت در دانشگاه آزاد حمایت می‌کنیم

ممکن است بپسندید...