مدارس سمپاد تعیین تکلیف می‌شوند/ تصویب نهایی سند ارتباطات علمی بین الملل

مدارس سمپاد تعیین تکلیف می‌شوند/ تصویب نهایی سند ارتباطات علمی بین الملل
دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به دغدغه‌های خانواده‌های دانش آموزان مدارس سمپاد و تغییرات مطرح شده، گفت: قرار شد این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از کارشناسی‌های لازم مطرح شود

مدارس سمپاد تعیین تکلیف می‌شوند/ تصویب نهایی سند ارتباطات علمی بین الملل

دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به دغدغه‌های خانواده‌های دانش آموزان مدارس سمپاد و تغییرات مطرح شده، گفت: قرار شد این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از کارشناسی‌های لازم مطرح شود
مدارس سمپاد تعیین تکلیف می‌شوند/ تصویب نهایی سند ارتباطات علمی بین الملل

ممکن است بپسندید...