چرا موذن خواب است؟!/ افتتاح مرکز بهداشتی –درمانی دانشگاه مازندران که آماده بهره‌برداری نیست!

چرا موذن خواب است؟!/ افتتاح مرکز بهداشتی –درمانی دانشگاه مازندران که آماده بهره‌برداری نیست!
دبیر روابط عمومی انجمن اسلامی دانشگاه مازندران گفت: افتتاح مرکز بهداشتی_درمانی دانشگاه مازندران که با حضور مسئولان استانی و دانشگاهی افتتاح شد، با گذشت یک هفته از افتتاح این مرکز هنوز آماده بهربردای نیست.

چرا موذن خواب است؟!/ افتتاح مرکز بهداشتی –درمانی دانشگاه مازندران که آماده بهره‌برداری نیست!

دبیر روابط عمومی انجمن اسلامی دانشگاه مازندران گفت: افتتاح مرکز بهداشتی_درمانی دانشگاه مازندران که با حضور مسئولان استانی و دانشگاهی افتتاح شد، با گذشت یک هفته از افتتاح این مرکز هنوز آماده بهربردای نیست.
چرا موذن خواب است؟!/ افتتاح مرکز بهداشتی –درمانی دانشگاه مازندران که آماده بهره‌برداری نیست!

ممکن است بپسندید...