کتاب «شاعر شطح‌نویس» رونمایی شد

کتاب «شاعر شطح‌نویس» رونمایی شد
آئین رونمایی از کتاب «شاعر شطح‌نویس» که توسط موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است، همزمان با اولین سالگرد درگذشت احمد عزیزی، شاعر انقلاب برگزار شد.

کتاب «شاعر شطح‌نویس» رونمایی شد

آئین رونمایی از کتاب «شاعر شطح‌نویس» که توسط موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است، همزمان با اولین سالگرد درگذشت احمد عزیزی، شاعر انقلاب برگزار شد.
کتاب «شاعر شطح‌نویس» رونمایی شد

ممکن است بپسندید...