واکنش “قناعتی” به تعدیل نیرو‌های شهرداری تهران توسط اصلاح‌طلبان

واکنش “قناعتی” به تعدیل نیرو‌های شهرداری تهران توسط اصلاح‌طلبان
عضو سابق شورای شهر تهران گفت: کسانی که در شهرداری کار می‌کنند از خارج نیامده‌اند، این‌ها، جوانان همین شهر و همین مملکت هستند، اینجا اگر بخواهند کسی را بیرون کنند و کسی را بیاورند درست نیست.

واکنش “قناعتی” به تعدیل نیرو‌های شهرداری تهران توسط اصلاح‌طلبان

عضو سابق شورای شهر تهران گفت: کسانی که در شهرداری کار می‌کنند از خارج نیامده‌اند، این‌ها، جوانان همین شهر و همین مملکت هستند، اینجا اگر بخواهند کسی را بیرون کنند و کسی را بیاورند درست نیست.
واکنش “قناعتی” به تعدیل نیرو‌های شهرداری تهران توسط اصلاح‌طلبان

ممکن است بپسندید...