آزمون علوم پایه تا کمتر از ۲ سال آینده به طور الکترونیک برگزار خواهد شد

آزمون علوم پایه تا کمتر از ۲ سال آینده به طور الکترونیک برگزار خواهد شد
قائم مقام آموزشی وزارت بهداشت گفت: آموزش‌های نوین از جمله آموزش الکترونیک باعث افزایش فراگیری و یادگیری است. در همین راستا آزمون علوم پایه تا کمتر از ۲ سال آینده به طور الکترونیک برگزار خواهد شد.

آزمون علوم پایه تا کمتر از ۲ سال آینده به طور الکترونیک برگزار خواهد شد

قائم مقام آموزشی وزارت بهداشت گفت: آموزش‌های نوین از جمله آموزش الکترونیک باعث افزایش فراگیری و یادگیری است. در همین راستا آزمون علوم پایه تا کمتر از ۲ سال آینده به طور الکترونیک برگزار خواهد شد.
آزمون علوم پایه تا کمتر از ۲ سال آینده به طور الکترونیک برگزار خواهد شد

ممکن است بپسندید...