آمریکا و عربستان در انتخابات لبنان مداخله می‌کنند

آمریکا و عربستان در انتخابات لبنان مداخله می‌کنند
«شیخ نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان طی اظهاراتی بر مداخله آمریکا و عربستان در انتخابات این کشور تأکید کرد.

آمریکا و عربستان در انتخابات لبنان مداخله می‌کنند

«شیخ نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان طی اظهاراتی بر مداخله آمریکا و عربستان در انتخابات این کشور تأکید کرد.
آمریکا و عربستان در انتخابات لبنان مداخله می‌کنند

ممکن است بپسندید...