اعتراض‌ زنان به بی‌توجهی مسئولین به نفوذ جریان‌های فمینیسم در کشور

اعتراض‌ زنان به بی‌توجهی مسئولین به نفوذ جریان‌های فمینیسم در کشور
فردا پس از اقامه نماز جمعه چمعی از زنان مسلمان اعتراض خود را نسبت به بی‌توجهی برخی مسئولین به نفوذ جریانهای فمینیسم و مسائل غیراخلاقی با قرائت بیانه‌ای اعلام می‌کنند.

اعتراض‌ زنان به بی‌توجهی مسئولین به نفوذ جریان‌های فمینیسم در کشور

فردا پس از اقامه نماز جمعه چمعی از زنان مسلمان اعتراض خود را نسبت به بی‌توجهی برخی مسئولین به نفوذ جریانهای فمینیسم و مسائل غیراخلاقی با قرائت بیانه‌ای اعلام می‌کنند.
اعتراض‌ زنان به بی‌توجهی مسئولین به نفوذ جریان‌های فمینیسم در کشور

ممکن است بپسندید...