امارات مانع پهلو گرفتن کشتی حامل حقوق کارمندان یمنی شد

امارات مانع پهلو گرفتن کشتی حامل حقوق کارمندان یمنی شد
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که امارات متحده عربی اجازه پهلو گرفتن کشتی حامل حقوق کارمندان یمنی را در بندر عدن نداده است.

امارات مانع پهلو گرفتن کشتی حامل حقوق کارمندان یمنی شد

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که امارات متحده عربی اجازه پهلو گرفتن کشتی حامل حقوق کارمندان یمنی را در بندر عدن نداده است.
امارات مانع پهلو گرفتن کشتی حامل حقوق کارمندان یمنی شد

ممکن است بپسندید...