ثبت نام آزمون ورودی مدارس و مراکز فقهی از ۲۰ اسفند آغاز می‌شود

ثبت نام آزمون ورودی مدارس و مراکز فقهی از ۲۰ اسفند آغاز می‌شود
ثبت نام برای آزمون ورودی مدارس و مراکز فقهی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ از ۲۰ اسفندماه آغاز می‌شود.

ثبت نام آزمون ورودی مدارس و مراکز فقهی از ۲۰ اسفند آغاز می‌شود

ثبت نام برای آزمون ورودی مدارس و مراکز فقهی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ از ۲۰ اسفندماه آغاز می‌شود.
ثبت نام آزمون ورودی مدارس و مراکز فقهی از ۲۰ اسفند آغاز می‌شود

ممکن است بپسندید...