زلزله 4.3 ریشتری هجدک کرمان را لرزاند

زلزله 4.3 ریشتری هجدک کرمان را لرزاند
زلزله‌ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر هجدک کرمان را لرازند.

زلزله 4.3 ریشتری هجدک کرمان را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر هجدک کرمان را لرازند.
زلزله 4.3 ریشتری هجدک کرمان را لرزاند

ممکن است بپسندید...