کشته شدن فرزند رهبر «تحریک طالبان پاکستان» در مناطق مرزی افغانستان

کشته شدن فرزند رهبر «تحریک طالبان پاکستان» در مناطق مرزی افغانستان
مقامات امنیتی پاکستان اعلام کردند که در حمله پهپادی به مناطق مرزی افغانستان فرزند رهبر تحریک طالبان پاکستان همراه با ۲۱ نفر از جنگجویان این گروه کشته شده است.

کشته شدن فرزند رهبر «تحریک طالبان پاکستان» در مناطق مرزی افغانستان

مقامات امنیتی پاکستان اعلام کردند که در حمله پهپادی به مناطق مرزی افغانستان فرزند رهبر تحریک طالبان پاکستان همراه با ۲۱ نفر از جنگجویان این گروه کشته شده است.
کشته شدن فرزند رهبر «تحریک طالبان پاکستان» در مناطق مرزی افغانستان

ممکن است بپسندید...