ایران انفجار تروریستی در کابل را محکوم کرد

ایران انفجار تروریستی در کابل را محکوم کرد
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با محکومیت انفجار تروریستی امروز در کابل با دولت، ملت و بازماندگان قربانیان این جنایت کور ابراز همدردی کرد.

ایران انفجار تروریستی در کابل را محکوم کرد

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با محکومیت انفجار تروریستی امروز در کابل با دولت، ملت و بازماندگان قربانیان این جنایت کور ابراز همدردی کرد.
ایران انفجار تروریستی در کابل را محکوم کرد

ممکن است بپسندید...