به حفظ امنیت اسرائیل در برابر موشک‌های ایران متعهدیم

به حفظ امنیت اسرائیل در برابر موشک‌های ایران متعهدیم
وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته که کشورش متعهد است امنیت رژیم اسرائیل را در برابر موشک‌های ایران حفظ کند.

به حفظ امنیت اسرائیل در برابر موشک‌های ایران متعهدیم

وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته که کشورش متعهد است امنیت رژیم اسرائیل را در برابر موشک‌های ایران حفظ کند.
به حفظ امنیت اسرائیل در برابر موشک‌های ایران متعهدیم

ممکن است بپسندید...