تمهیدات پلیس تهران برای مراسم چهارشنبه سوری/ برخورد با فروشندگان مواد محترقه خطرناک

تمهیدات پلیس تهران برای مراسم چهارشنبه سوری/ برخورد با فروشندگان مواد محترقه خطرناک
رئیس پلیس تهران گفت: پلیس با متخلفان چهارشنبه سوری برابر قانون برخورد می‌کند.

تمهیدات پلیس تهران برای مراسم چهارشنبه سوری/ برخورد با فروشندگان مواد محترقه خطرناک

رئیس پلیس تهران گفت: پلیس با متخلفان چهارشنبه سوری برابر قانون برخورد می‌کند.
تمهیدات پلیس تهران برای مراسم چهارشنبه سوری/ برخورد با فروشندگان مواد محترقه خطرناک

ممکن است بپسندید...