حشدالشعبی با دستور العبادی، رسما به ارتش عراق پیوست

حشدالشعبی با دستور العبادی، رسما به ارتش عراق پیوست
نخست‌وزیر عراق رسما حکم ادغام حشدالشعبی با نیرو‌های امنیتی عراق و پرداخت حقوقی برابر با نیرو‌های ارتش به آن‌ها را صادر کرد.

حشدالشعبی با دستور العبادی، رسما به ارتش عراق پیوست

نخست‌وزیر عراق رسما حکم ادغام حشدالشعبی با نیرو‌های امنیتی عراق و پرداخت حقوقی برابر با نیرو‌های ارتش به آن‌ها را صادر کرد.
حشدالشعبی با دستور العبادی، رسما به ارتش عراق پیوست

ممکن است بپسندید...