حقوق اسفند و عیدی بازنشستگان فولاد از فردا واریز می‌شود

حقوق اسفند و عیدی بازنشستگان فولاد از فردا واریز می‌شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم حل مشکلات معیشتی کارکنان صندوق فولاد و زغال‌سنگ از آغاز پرداخت حقوق اسفند و عیدی بازنشستگان فولاد از فردا خبر داد.

حقوق اسفند و عیدی بازنشستگان فولاد از فردا واریز می‌شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم حل مشکلات معیشتی کارکنان صندوق فولاد و زغال‌سنگ از آغاز پرداخت حقوق اسفند و عیدی بازنشستگان فولاد از فردا خبر داد.
حقوق اسفند و عیدی بازنشستگان فولاد از فردا واریز می‌شود

ممکن است بپسندید...